Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

7191 c444
Reposted frominculubum inculubum viakillyourhero killyourhero
Lirael
7333 3470
Reposted fromoll oll viakillyourhero killyourhero
Lirael
kocham

November 24 2017

Lirael
8368 76b5 500
Lirael
5474 7a59
Reposted fromtishka tishka viaTARDIS TARDIS

November 18 2017

Lirael
3211 2652 500

November 13 2017

4854 593e 500

andatsea:

Sundays.

Lirael
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

November 12 2017

Lirael
9733 29a9
it's getting  deeper
Reposted fromkatvont katvont viakillyourhero killyourhero
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Lirael
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
4228 9c6c

November 09 2017

Lirael
Lirael
4841 10e7 500
Lirael
Lirael

November 06 2017

Lirael


the girl and the dragon
Lirael
3157 4024
Reposted fromtfu tfu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Lirael
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl