Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

Lirael
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Lirael

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Lirael
2027 c654 500
Reposted frommakswilczur makswilczur
Lirael
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"

June 17 2017

Lirael
4200 f010 500
Reposted fromTARDIS TARDIS
Lirael
2912 398c 500
Reposted fromkaiee kaiee viagejowygej gejowygej
Lirael

June 06 2017

1945 f4f1 500

ulfeid:

art by: ?

Reposted fromfuckblack fuckblack
1944 6cc1 500

kitmillsdraws:

cat blobs

Reposted fromfuckblack fuckblack
Lirael
7683 6b69 500
Lirael
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Lirael
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Lirael
3486 4df0
Reposted fromTARDIS TARDIS
4249 b5d4
Reposted fromYoruni Yoruni viaTARDIS TARDIS
Lirael
3850 b55c
Reposted fromTARDIS TARDIS
Lirael
Reposted fromchra chra viaTARDIS TARDIS
Lirael
Lirael
8650 67fe 500
Reposted fromTARDIS TARDIS

May 16 2017

Lirael
1117 f4b5
Reposted fromdotmariusz dotmariusz viasonozakidesu sonozakidesu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl