Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

Lirael
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

August 05 2017

Lirael
8652 7b2a 500
Reposted fromslodziak slodziak viakillyourhero killyourhero

July 25 2017

Lirael


R2 Art
Reposted fromstarwars starwars
Lirael
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaszyszka016 szyszka016
Lirael
1135 9559

worshipgifs:

Ursula K. Le Guin

July 23 2017

Lirael
5960 3b95
Reposted frombanitka banitka viaune-raconteuse une-raconteuse
Lirael
7594 d0c0
Lirael
2300 13d0
Reposted fromsz sz viafoxgallagher foxgallagher
Lirael
Reposted fromFlau Flau viaune-raconteuse une-raconteuse
Lirael
2231 9153 500
Julian Tuwim " Wszystko "
Reposted fromdeviate deviate viathenatuss thenatuss
0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Lirael
stworze topstworze 1stworze 3astworze 6stworze 7stworze 8stworze 9stworze 12

Wesprzyjcie słowiańską grę planszową Stworze! (link)

Reposted fromszszsz szszsz viabananowo bananowo
Lirael

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Lirael
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Lirael
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Lirael
4064 5790 500
Reposted fromsebazet sebazet viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

July 22 2017

Lirael
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy...
Reposted fromniuska niuska viarosalie rosalie
Lirael
3122 bb10
Reposted fromskonam skonam viakhal khal
Lirael
4422 959a 500
Reposted fromgruetze gruetze vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl