Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

Lirael
Lirael
Lirael
2631 14b6
Reposted fromkatsiu katsiu viaMrLokaty MrLokaty
Lirael
Lirael

January 13 2018

2022 3e10 500

scotchtapeofficial:

i keep visualizing the dandelion as chillin with his dick out

Reposted fromanshiel anshiel viasonozakidesu sonozakidesu
Lirael

January 12 2018

Lirael
Są takie zdania, po których kropka brzmi doprawdy niezwykle wyraźnie.
— Szymon Hołownia

January 11 2018

Lirael
2223 e97a 500
Reposted froms3 s3 viamichalkoziol michalkoziol
Lirael
9805 cb72 500
Reposted fromotters otters viaMsCaptain MsCaptain
Lirael

January 10 2018

Lirael
1915 e08c
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
Lirael
3211 a4ca 500
Lirael
Lirael
2157 02fe
Reposted fromsosna sosna viarobaczek robaczek
Lirael
6458 afaf
Reposted fromKoalaDrainRain KoalaDrainRain viatutus tutus
Lirael
0706 cade 500
by Tina Sokolovskaya
Reposted fromintotheblack intotheblack viakomplikacja komplikacja
Lirael
4806 460d 500
"Maski i twarze"
Lirael
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Lirael
7050 dccd 500

**a raczej stara się
Reposted fromEmisja Emisja viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl