Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

Lirael
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaszyszka016 szyszka016
2551 dc62 500
Reposted fromplan9 plan9 viaTokyoMEWS TokyoMEWS
Lirael
Lirael
8466 0495 500
Lirael
8120 2904 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMagnolia11 Magnolia11
Lirael
6017 e8fc 500
Reposted fromoll oll viaMagnolia11 Magnolia11
Lirael
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viatutus tutus
8705 076b 500
Reposted fromidiod idiod viahappykokeshi happykokeshi
8208 4b48 500

Bunny Checks Out a Big Leaf on an Outing in the Garden

Thanks, Valérie and bunny Marcel! Valérie writes, “Here is a photo of Marcel enjoying the fresh summer nights in my garden.”

Reposted fromdailybunny dailybunny viaZurui Zurui

July 21 2017

Lirael
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Lirael
Lirael
Lirael
9944 9b60 500
Reposted fromepidemic epidemic viastonerr stonerr
Lirael
3964 351f 500
Lirael
1345 80b6
Reposted fromewaryst ewaryst viamichalkoziol michalkoziol
Lirael
Lirael
Powolnie umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten, kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje.
Powoli umiera ten, kto niszczy swą miłość własną, ten kto znikąd nie chce przyjąć pomocy.
Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym.
Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają.
Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w zyciu nie odłożył na bok racjonalności.
Więc od dzisiaj zacznij żyć! Nie pozwól sobie na powolne umieranie!
— Pablo Neruda
Reposted fromDailyAlice DailyAlice viagdziejestola gdziejestola
Lirael
8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaiwowad iwowad
Lirael
Lirael

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl